Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu informacje-lokalne.pl

1. Wprowadzenie Niniejszej Polityki Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu informacje-lokalne.pl (dalej: „Serwis”) przez WEB-NET Artur Ślesik, zwanym dalej „Administratorem”.

2. Administrator Danych – Administratorem danych osobowych jest WEB-NET Artur Ślesik z siedzibą w 05-120 Legionowo na ulicy Leśnej 4/94.

Dane kontaktowe do Administratora: e-mail: Formularz Kontaktowy, Numer telefonu. +48 22 395 12 12.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • realizacji usług elektronicznych określonych w Regulaminie Serwisu,
 • marketingu produktów i usług własnych Administratora,
 • obsługi zapytań kierowanych do Serwisu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, umowa o świadczenie usług lub konieczność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Zakres przetwarzania danych Serwis przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres IP.

5. Odbiorcy danych Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane dostawcom technologii i usług zewnętrznych, którzy wspierają Administratora w prowadzeniu Serwisu. Wszyscy odbiorcy danych są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

6. Przechowywanie danych Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

8. Środki bezpieczeństwa Administrator zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, w tym szyfrowanie, dostęp ograniczony hasłami oraz regularne audyty bezpieczeństwa.

9. Zmiany w polityce prywatności Polityka Prywatności może być zmieniana w przypadku zmiany przepisów prawa, polityki, sposobu przetwarzania danych lub w związku z rozwojem technologicznym. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

10. Skargi i zapytania Użytkownicy mają prawo wnosić skargi w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do organu nadzorczego.