Regulamin

Regulamin serwisu informacje-lokalne.pl

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Serwis internetowy informacje-lokalne.pl, zwany dalej „Serwisem”, jest serwisem informacyjnym dostarczającym treści związane z lokalnymi wydarzeniami, informacjami i ogłoszeniami.
 2. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest Artur Ślesik WEB-NET zamieszkały w 05-120 Legionowo na ulicy Leśnaj 4/94, NIP: 5361588968, zwanym dalej „Właścicielem”.
 3. Kontakt z właścicielem możliwy jest poprzez formularz kontaktowy.
 4. Użytkowanie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2 Warunki korzystania

 1. Serwis dostępny jest dla wszystkich użytkowników Internetu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym obraźliwym, oszczerczym oraz naruszającym prawa osób trzecich.

§3 Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym teksty, grafiki, logotypy, oraz inne materiały są chronione prawem autorskim i stanowią własność Właściciela Serwisu lub zostały użyte za zgodą ich prawowitych właścicieli.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści Serwisu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Kopiowanie, rozpowszechnianie, czy też inna forma wykorzystywania treści poza granicami dozwolonego użytku wymaga uprzedniej zgody Właściciela Serwisu.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§5 Zmiany w Regulaminie

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.
 2. O wszelkich zmianach w Regulaminie użytkownicy zostaną powiadomieni na stronie głównej Serwisu.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy lokalne dla siedziby Właściciela Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2024 roku.