Żoliborz biblioteka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uczcić 150. rocznicę urodzin wybitnego męża stanu i przywódcy ruchu ludowego – Wincentego Witosa. Ta rocznica przypada w roku 2024, a dla upamiętnienia tego wydarzenia przygotowane zostaną różne inicjatywy.

Wincenty Witos, urodzony 21 stycznia 1874 roku w biednej rodzinie chłopskiej we wsi Wierzchosławice, zdołał dzięki swojemu uporowi i samokształceniu osiągnąć najwyższe godności w ruchu ludowym i państwie.

Rozpoczynając od roli radnego wierzchosławickiej Rady Gminy, Witos stopniowo awansował w świat polityki. Pełnił funkcję wójta gminy Wierzchosławice przez aż 23 lata, jednocześnie angażując się w samorządowe i polityczne działania na szczeblu lokalnym i krajowym. Został wybrany na posła do Sejmu Krajowego we Lwowie oraz parlamentu austriackiego, co pozwoliło mu przyczynić się do dążenia do odzyskania suwerenności przez Polskę.

Jeden z najważniejszych momentów w karierze Witosa to jego objęcie stanowiska przewodniczącego Polskiej Komisji Likwidacyjnej w październiku 1918 roku. Tworzył on pierwszy regionalny rząd w zaborze austriackim, organizując struktury odradzającego się państwa polskiego.

Uroczystości z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa będą doskonałą okazją do przypomnienia dorobku tego wybitnego polityka i dla oddania mu należnego hołdu. To także szansa na zainspirowanie obecnych i przyszłych pokoleń do podziwiania i naśladowania wartości, jakimi się kierował w swoim życiu i służbie dla ojczyzny.

Źródło artykułu: link