Warszawskie metro, które służy mieszkańcom już od 30 lat, czeka na duże prace modernizacyjne. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróżnym, konieczne jest wprowadzenie nowych urządzeń sterowania ruchem, uszczelnienie tunneli oraz wymiana elementów systemu zasilania. Prace te są planowane na najbliższe miesiące.

Najstarsze stacje linii M1 metra powstały w latach 80., gdy standardy były zupełnie inne. Dlatego wiele urządzeń i systemów wymaga teraz wymiany. Zarząd Transportu Miejskiego i Metro Warszawskie podzielą się zadaniami i do końca 2024 roku wydadzą na to 16,7 miliona złotych.

W ramach prac modernizacyjnych na stacji Racławicka zostaną wymienione elementy systemu zasilania, takie jak rozdzielnice prądu stałego. Dzięki nowym rozwiązaniom możliwe będzie monitorowanie sytuacji na stacji bezpośrednio z poziomu dyspozytorni.

W planie prac modernizacyjnych jest również wymiana centrali pożarowych na odcinku od stacji Świętokrzyska do Młocin. Nowoczesne systemy będą szybciej reagować na zagrożenia, a dyżurny będzie mógł wydawać dyspozycje z centrali w Kabatach. W razie potrzeby ruch zostanie wstrzymany, a wentylatory automatycznie uruchomią się, usuwając dym i szkodliwe gazy.

Na stacji Plac Wilsona nastąpi również wymiana central gaszenia gazem na nowsze urządzenia. W przypadku pożaru nowe falowniki będą sterowały wentylatorami oddymiającymi na stacjach i w tunelach metra. Przewiduje się, że w roku 2024 zostaną zainstalowane cztery takie urządzenia.

Inne planowane zmiany obejmują zamontowanie systemu ułatwiającego dostęp osobom starszym, na wózkach oraz rodzicom z dziećmi na stacji Świętokrzyska. Drzwi będą stale otwarte, a centrala przeciwpożarowa je zamknie w razie niebezpieczeństwa. Dodatkowo, na niektórych innych stacjach, takich jak Pole Mokotowskie, Politechnika i Ratusz Arsenał, zostaną wymienione ścieżki dotykowe, ułatwiające poruszanie się po stacji osobom niewidomym i niedowidzącym.

Warszawskie metro nieustannie rozwija się i modernizuje, aby zapewnić mieszkańcom miasta bezpieczne i komfortowe podróże. Prace modernizacyjne mają na celu aktualizację istniejących systemów oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, które jeszcze bardziej poprawią jakość obsługi pasażerów.

Źródło artykułu: link