Pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyły się uroczystości związane z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tegoroczne obchody rocznicy wywołały refleksję nad bohaterstwem i odwagą tych, którzy zginęli w walce o wolność.

W 1940 r. niemieccy okupanci otoczyli murem część centrum Warszawy, zamknięli prawie pół miliona Żydów ze stolicy i okolic w getcie, gdzie panowały trudne warunki życia. Głód, choroby, praca niewolnicza, egzekucje – to były codzienne rzeczywistości dla uwięzionych w getcie. Niemcy przeprowadzili także Wielką Akcję likwidacyjną, wywożąc blisko 300 tysięcy Żydów do ośrodka zagłady w Treblince.

Mimo tych okrucieństw, idea zbrojnego oporu narodziła się wśród tych, którzy pozostali w getcie. 19 kwietnia 1943 r. Niemcy wkroczyli do getta, by je ostatecznie zlikwidować. Wtedy przeciwstawiło im się kilkuset młodych bojowników z organizacji konspiracyjnych – Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Mimo braku odpowiedniego uzbrojenia, walczyli z determinacją i oddaniem, dając świadectwo swojej niezłomności.

Dzisiaj, aby uczcić pamięć tych, którzy zginęli w walce o wolność, wolontariusze w ramach Akcji Żonkile rozdają papierowe kwiaty na terenie całego miasta. Żonkile stały się symbolem tego dnia, nawiązując do gestu Marka Edelmana, ostatniego dowódcy ŻOB, który w roku 1943 składał pod pomnikiem bukiet żółtych kwiatów.

Akcja Żonkile ma na celu przywrócenie pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. To ważne, abyśmy niezapomniani bohaterowie zostali upamiętnieni i ich duch odwagi oraz poświęcenia nadal inspirował nas do walki o wolność, równość i godność. Symbolika żonkili przypomina nam o tym, że pamięć o przeszłości jest niezwykle istotna dla budowania przyszłości pełnej szacunku i zrozumienia.

Źródło artykułu: link