W tym roku odbyły się ósme edycje „Warszawskich Konserwacji”, zgromadziły one miłośników warszawskich zabytków, konserwatorów i wykonawców. Podczas wydarzenia podziwiano różne projekty renowacji i remontów. Tegoroczne „Warszawskie Konserwacje” to również okazja do świętowania dwudziestolecia finansowego wsparcia dla modernizacji i restauracji warszawskich zabytków. Całkowity budżet przeznaczony na te cele wyniósł prawie 250 milionów złotych, z czego 14,5 milionów złotych zostało przeznaczone tylko w 2023 roku.

Zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, Renata Kaznowska, podziękowała radnym za poparcie finansowe na ochronę zabytków. Powiedziała również, że wszyscy zdają sobie sprawę z potrzeby wspólnej opieki nad warszawskimi zabytkami. Odrestaurowane obiekty wzbogacają wygląd miasta i nadają mu charakteru. Przez dwadzieścia lat prowadzono renowację setek budynków, w tym kamienic, obiektów sakralnych, nagrobków i kaplic. Radni zazwyczaj jednomyślnie wydawali decyzje dotyczące przyznania dotacji na prace konserwatorskie.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Agnieszka Wyrwał, podkreśliła ważną zmianę wprowadzoną podczas ostatniej sesji Rady Warszawy – dotyczyła ona przepisów dotyczących usuwania pseudograffiti z zabytkowych elewacji. Teraz właściciele budynków mogą ubiegać się o dotacje na usuwanie grafitti i uszkodzeń.

Widoczne są też przykłady długotrwałych remontów, np. zespół domów na ulicy Boya-Żeleńskiego i kamienica na ulicy Barskiej 5, które były remontowane przez kilka lat. Warto podkreślić, że na „Warszawskie Konserwacje” można było zobaczyć wiele interesujących obiektów, takich jak kościół św. Niepokalanego Poczęcia NMP na Placu Narutowicza, kościół św. Karola Boromeusza na Chłodnej, kaplica Brauningów na cmentarzu ewangelicko-augsburskim oraz malowidła Jerzego Nowosielskiego w cerkwi św. Jana Klimaka.

Dzięki uprzejmości Zarządu Transportu Miejskiego uczestnicy wydarzenia mieli również dostęp do darmowego autobusu. Przystąpienie coraz większej liczby wspólnot mieszkaniowych spoza Śródmieścia do programu konserwacji zabytków cieszy dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Michała Krasuckiego. Warszawski samorząd jest liderem wśród polskich samorządów pod względem przyznawania dotacji na zabytki.

Źródło artykułu: link