W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r. Jest to piąty raz, gdy będziemy mieli możliwość wyboru naszych przedstawicieli do tej instytucji. Przez pięciolate kadencje wybierzemy 53 posłów. Głosowanie odbędzie się zarówno w kraju, jak i za granicą.

Aby zagłosować, możemy już teraz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz zmianę miejsca głosowania. Istnieje również możliwość sprawdzenia naszych danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz znalezienia lokalizacji naszego lokalu do głosowania.

Wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania możemy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w urzędach gmin w całym kraju. W Warszawie zaświadczenie wydaje Konsulat RP. Pamiętajmy, że to ważny dokument, który powinniśmy odpowiednio zabezpieczyć. Możemy go użyć tylko raz, a jego utrata oznacza brak możliwości oddania głosu. Termin na uzyskanie zaświadczenia to 26 kwietnia – 6 czerwca br.

Jeśli chcielibyśmy zmienić miejsce głosowania, należy sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeśli okazuje się, że adres miejsca głosowania jest nieaktualny, możemy złożyć wniosek o zmianę tego miejsca. Możemy to zrobić przez Internet (jeśli mamy profil zaufany) lub osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy, w której będziemy przebywać w dniu wyborów. Termin na zmianę miejsca głosowania to 26 kwietnia – 6 czerwca br.

Obywatele innych krajów, którzy zamieszkują na stałe w Warszawie, również będą mieli możliwość głosowania. Muszą oni jednak złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.warszawa19115.pl.

Na koniec warto wspomnieć o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz starszych. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawności, bądź które kończą 60 lat dokładnie w dniu wyborów, mają możliwość głosowania przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Aby skorzystać z tych opcji, należy złożyć odpowiednie wnioski.

Warto zapoznać się ze stroną www.warszawa19115.pl, która zawiera szczegółowe informacje na temat wyborów. Znajdziemy tam odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące wymaganych dokumentów, terminów złożenia wniosków oraz jednostki odpowiedzialne za realizację i jak skutecznie załatwić nasze sprawy związane z wyborami.

Źródło artykułu: link