W ostatnim rozdaniu Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, laureatami zostali w tym roku trzy placówki edukacyjne w Warszawie. Nagroda jest przyznawana stołecznym szkołom i placówkom wychowania pozaszkolnego za ich wkład w promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii i budowanie etyki życia społecznego.

Wyróżniona Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny została doceniona za swoje działania na rzecz edukacji obywatelskiej i poznawania historii oraz kultury społeczności żydowskiej. Natomiast V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego otrzymało nagrodę za propagowanie wartości takich jak otwartość, solidarność i niezgodę na obojętność. Trzecią wyróżnioną placówką było Ognisko Pracy Pozaszkolnej z Ochoty, które zostało uhonorowane za swoje działania na rzecz edukacji na temat Holokaustu oraz historii opozycji demokratycznej w Polsce po 1968 roku.

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana została ustanowiona w 2020 roku i może być przyznawana zarówno publicznym, jak i niepublicznym szkołom podstawowym i ponadpodstawowym w Warszawie, a także placówkom wychowania pozaszkolnego i bursom prowadzonym przez miasto. Nagroda nawiązuje do postaci Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w Warszawskim Getcie, który zawsze zachęcał do czynnego działania przeciwko złu.

Nagroda ma na celu promowanie edukacji obywatelskiej, historycznej i kulturalnej, jak również rozwijanie pozytywnych wartości społecznych, jak otwartość, solidarność, altruizm, empatia i niezgoda na obojętność. Organizatorem i fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa, przy czym Rada m.st. Warszawy jest odpowiedzialna za jej przyznanie. Nagroda cieszy się również wsparciem ze strony Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Źródło artykułu: link