Badania PISA potwierdzają, że stołeczna młodzież jest w światowej czołówce umiejętności edukacyjnych. Najnowsze wyniki pokazują, że 15-latkowie z Warszawy osiągnęli najlepsze rezultaty w międzynarodowych testach czytania ze zrozumieniem. W kategorii matematyki i nauk przyrodniczych również plasują się w światowej czołówce.

Wyniki badań PISA 2022 ukazują, że przez wiele lat stołeczni uczniowie odnoszą sukcesy w międzynarodowych rankingach umiejętności edukacyjnych. Rządzący i władze miasta są dumni z tych osiągnięć. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreśla, że Warszawa jest dumna z młodzieży, której wyniki świadczą o jakości edukacji w stolicy.

W badaniach PISA 2022 warszawscy uczniowie zajęli 5. miejsce w kategorii matematyki, ustępując jedynie Tajwanowi, Singapurowi, Hongkongowi i Japonii. Natomiast w czytaniu ze zrozumieniem stołeczni uczniowie zająli 1. miejsce, wyprzedzając miasta Azji Wschodniej, takie jak Singapur, Japonia, Hongkong i Kanada. W naukach przyrodniczych również plasują się wysoko, zajmując 5. miejsce.

Wyniki stołecznej młodzieży są znacząco wyższe niż średnie wyniki dla reszty Polski. To świadczy nie tylko o jakości edukacji, ale także o zaangażowaniu kadry pedagogicznej oraz o nakładach finansowych, jakie miasto inwestuje w edukację. Młodzi warszawiacy utrzymują swoje pozycje na przestrzeni lat i pokazują, że stolica jest miejscem, gdzie edukacja ma znaczenie i jest priorytetem.

Sukcesy stołecznej młodzieży w międzynarodowych badaniach PISA są ogromnym powodem do dumy dla Warszawy. Młodzi ludzie mają świetne perspektywy rozwoju i pokazują, że mają potencjał, by osiągać sukcesy nie tylko w środowisku lokalnym, ale również na arenie międzynarodowej. To doskonały wzór i inspiracja dla innych uczniów w kraju.

Źródło artykułu: link