Fragmenty zdobionej ceramiki, kości zwierzęce i osłonka do ostrzenia narzędzi – te ostatnie odkrycia archeologiczne na budowie bemowskiego odcinka linii M2 rzucają nowe światło na codzienne życie mieszkańców podwarszawskiej osady w XV wieku. Prace na budowie Stacji Techniczno-Postojowej Karolin doprowadziły do odkrycia dwóch jam śmietniskowych, które służyły jako miejsca składowania śmieci sprzątanych z pobliskich gospodarstw.

Pierwsza jama zawierała dwa rodzaje ceramiki – zwykłą kuchenną ceramikę wykonaną przez lokalnego garncarza oraz ekskluzywną zdobioną ceramikę, która była używana podczas przyjęć i przygotowywania potraw świątecznych. W tej jamie znaleziono również zwierzęce szczątki i osełkę z piaskowca, służącą do ostrzenia narzędzi. Odkryte fragmenty polimeryzowanej gliny wskazują także na obecność wiejskiej chałupy.

Druga jama zawierała głównie pozostałości kuchennej ceramiki z XV wieku, w której przygotowywano potrawy. Te znaleziska są bezcenne, ponieważ na ich wewnętrznych powierzchniach zachowały się pozostałości po jedzeniu. Archeolodzy podkreślają, że część naczyń można zrekonstruować, dzięki czemu będzie można dowiedzieć się więcej o tym, jakie potrawy spożywano w późnym Średniowieczu.

Odkryte artefakty zostaną poddane dokładnym badaniom i po złożeniu w całość zostaną wyeksponowane na wystawie w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Te odkrycia oferują fascynujący wgląd w codzienne życie mieszkańców Karoliny w czasach Władysława Jagiełły. Przyczyniają się do naszego zrozumienia historii tego regionu i dają nam cenny wgląd w dawne zwyczaje i kulturę spożywania posiłków.

Źródło artykułu: link