Żoliborz biblioteka

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz w Warszawie poszukuje osoby do pracy na stanowisku bibliotekarza w Czytelni Naukowej. Praca na pełny etat rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku, a osoby zainteresowane powinny przesłać wymagane dokumenty do 10 maja br.

Główne wymagania dotyczą wykształcenia, a preferowane są osoby z kierunków bibliotekoznawstwo, filologia polska lub obca, kulturoznawstwo, animacja kultury, pedagogika lub/i podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa. Ponadto, kandydaci powinni posiadać ogólną wiedzę z zakresu literatury polskiej i światowej, filmu i szeroko pojętej kultury oraz znajomość rynku wydawniczego. Umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, w tym zdolność do tworzenia tekstów informacyjno-promocyjnych, jest również wymagana.

Dodatkowo, ważne jest zrozumienie instytucji jako czytelników lub ogólna wiedza na temat Bibliotek Publicznych. Osoby zainteresowane powinny mieć predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej dla różnych grup wiekowych, zdolności animacyjne oraz praktyczną znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office (w tym biegle Word), Internetu oraz umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, a wysokość wynagrodzenia będzie adekwatna do wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania. Pracownicy otrzymają również świadczenia socjalne oraz będą mieli możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Podstawowe wynagrodzenie (w zależności od zajmowanego stanowiska) wynosić będzie od 4400 zł do 5400 zł.

Osoby zainteresowane pracą powinny przesłać wymagane dokumenty do 15 maja 2024 roku na adres [email protected] lub adres do korespondencji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz.

*Podanie zawierające klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz list motywacyjny są wymagane. Oryginały dokumentów poświadczających kwalifikacje będą tylko do wglądu podczas rozmowy rekrutacyjnej.*

Tylko wybrane osoby zostaną skontaktowane w celu umówienia się na rozmowę rekrutacyjną.

Źródło artykułu: link