Jerzy Wasowski, uznany kompozytor, aktor, lektor radiowy, i reżyser, otrzymał wielkie wyróżnienie – skwer przy ulicy Kruczej został nazwany jego imieniem. Wydarzenie odsłonięcia tabliczki z uczestnictwem rodziny, przedstawicieli władz warszawskich oraz przyjaciół i artystów, stało się okazją do oddania hołdu temu wszechstronnemu artyście. Muzyka kompozytora i melodie jego piosenek rozbrzmiewały w śródmiejskim miejscu, które często było wybierane przez niego na spacery z ukochanym jamniczkiem, Mufką.

Jerzy Wasowski przez całe życie był związany z Warszawą, dlatego nadanie jego imienia temu skwerowi stało się naturalnym wyborem. Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, wyraziła radość z powodu powstania kolejnego miejsca związanego z kulturą i podkreśliła, jak wielcy ludzie kultury mieszkali i byli sąsiadami w stolicy.

Podczas ceremonii odsłonięcia tabliczki można było również posłuchać archiwalnych nagrań ze wspomnieniami Jerzego Wasowskiego. Opowiedział on o swoim wkładzie w uruchomienie uszkodzonego nadajnika Warszawy II we wrześniu 1939 roku, umożliwiając tym samym transmitowanie przemówień prezydenta Starzyńskiego.

Decyzja o tym, by nazwać skwer imieniem Jerzego Wasowskiego, była jednomyślna w Radzie m.st. Warszawy, co świadczy o wyjątkowości postaci kompozytora i tym, jak łączył różne pokolenia i ludzi – zaznaczał Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady.

Fundacja Wasowskich, wraz z innymi współorganizatorami tego wydarzenia, zabiegała o nadanie skwerowi imienia Jerzego Wasowskiego. Grzegorz i Monika Wasowscy podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania pamięci ich ojca. Goście zostali obdarowani białymi goździkami (kojarzącymi się z „Kabaretem Starszych Panów”) oraz krówkami z Milanówka (ulubionymi słodyczami Jerzego Wasowskiego).

Nowe imię skweru przy ulicy Kruczej to hołd dla pamięci wszechstronnego artysty, który swoją twórczością i talentem niósł radość i zachwycał całe pokolenia. Jego znane przeboje, jak „Addio pomidory”, „Przeklnę cię”, „Kaziu zakochaj się”, „Piosenka jest dobra na wszystko”, „Na ryby” czy „Warszawa da się lubić”, na zawsze pozostaną w sercach miłośników polskiej muzyki i kabaretu.

Źródło artykułu: link