Warszawa, stolica Polski, jest pełna historycznych zabytków, które odzwierciedlają bogatą kulturę i dziedzictwo miasta. Corocznie organizowane są „Warszawskie Konserwacje”, które prezentują najciekawsze efekty remontów konserwatorskich wykonanych przy udziale dotacji miejskich. W tym roku, po raz ósmy, spacerujący będą mieli okazję zobaczyć odnowione zabytki miasta i dowiedzieć się więcej o pracy konserwatorów.

Remonty przeprowadzane były na wiele różnych obiektów, w tym na elewacjach, dachach, wnętrzach budynków mieszkalnych, sakralnych i cmentarzach. Podczas spacerów będzie można podziwiać nie tylko zabytki odnowione w 2023 roku, ale także te, które wcześniej przeszły naprawy lub renowacje ze względu na koszty lub wielkość budynku.

Wśród odnowionych zabytków można będzie zobaczyć malowidła Jerzego Nowosielskiego w cerkwi na Woli oraz trzy cmentarze: prawosławny i dwa ewangelickie. Spacerujący będą mieli okazję zobaczyć również kamienicę przy ulicy Barskiej 5 oraz kościół św. Karola Boromeusza z XIX wieku.

„Warszawskie Konserwacje” są nie tylko okazją do podziwiania odnowionych zabytków, ale także do spotkania z konserwatorami, którzy podzielą się informacjami o swojej pracy. Spacerujący będą mieli okazję usłyszeć fascynujące ciekawostki i odwiedzić miejsca niedostępne na co dzień.

Organizacja „Warszawskie Konserwacje” odbywa się przy wsparciu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Warto wspomnieć, że od 2004 roku miasto Warszawa nieprzerwanie przyznaje dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach. W zeszłym roku przeznaczono prawie 14,5 mln zł na ten cel, a do tej pory suma dotacji wynosiła już 244 358 627 zł.

Źródło: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawskie-konserwacje-2024

Źródło artykułu: link